Innvendige overflater i næringsmiddellokaler

UTFORDRINGER

Kunden ønsket en overflate som var lett å rengjøre, med god kjemikaliebestandighet og med sopp- og bakteriehemmende egenskaper. Produktet måtte være næringsmiddelgodkjent.

"Vi er meget godt fornøyd med Power Coat Aquapox og anbefalinger fra J.S.Cock. Toppstrøket er meget lett å holde rent, og vi er sikret hygieniske overflater på
vegg og tak", sier de ansatte ved Tine.

 

KORT BESKRIVELSE

Vegg og tak ble rengjort med Power Coat Vask og Avfetting. Videre forbehandling innebar at løs gammel maling ble fjernet, og flatene mattet ned. Deretter ble
Power Coat Fungex desinfeksjonsmiddel påført alle flater som skulle behandles.

Alle minerale flater ble behandlet to ganger med Aquapox. Det første strøket ble fortynnet 3-5 % med vann, for å sikre maksimal vedheft. For å sikre tilstrekkelig tørr
filmtykkelse ble det andre strøket påført ufortynnet.

SYSTEMOPPBYGGING

Power Coat Vask og Avfetting

Power Coat Fungex rengjørings- og desinfeksjonsmiddel

Power Coat Aquapox, fortynnet 3-5 % med vann

Power Coat Aquapox

VERKTØY:

Utførende firma: Tine, eget vedlikeholdspersonell