Power Coat Industrimaling

"3 in 1"

Industrimaling "3 in 1"

”3 in 1” Grunner, mellomstrøk og toppstrøk i ett

NORSOK-standard M 501 rev. 6, sys 1 : 4200 timer med UVstråling, kondensasjon, varme (+60°C), kulde (-20°C), salttåketest. God vedheft ved overmaling uten sliping.

Godkjent for bruk på leketøy, er fri for tungmetaller og har i tillegg lavt VOC innhold. Power Coat “3 in 1” er både lett å påføre, gir god korrosjonsbeskyttelse og er miljøvennlig.


"3 in 1"
Godkjent i hht NORSOK M-501, System 1

• Til bruk som grunner/toppstrøk på overflater som stål, rustfritt stål, galvanisert stål, aluminium, kobber, bronse, glassfiber, hard plast og betong
• Maling for vedlikehold og ny konstruksjon
• Til bruk på alle typer metallkonstruksjoner i industri og marine miljøer
• Benyttes istedenfor epoxy, akryl og som en erstatning for alkydmalinger

• Høykvalitet enkomponent modifisert polyestermaling, med aktive rusthindrende pigment
• Meget god korrosjonsbeskyttelse
• Enestående vedheftsegenskaper
• Lavt løsemiddelinnhold
• Semiglans overflate
• Tilfredsstiller kravene i henhold til DIN-ISO 12944-6 og DIN-55928, se Teknisk Informasjon
• Godkjent i hht NORSOK M-501, System 1. TÜV-godkjent
• Godkjent for bruk på barneleker

• En-komponent
• Korte tørketider
• Kan påføres i temperaturer > -10ºC
• Meget god mekanisk slitestyrke
• Inneholder ikke bly, kromater eller sink
• Meget god vedheft til de fleste underlag
• Slagkraftig og fleksibel
• Motstandsdyktig mot kjemikalier
• Godkjent for direkte kontakt med matvarer
• Godkjent for bruk på lekeapparater
• Grunner, mellomstrøk og toppstrøk i ett
• God kantdekke

• Tørrstoffinnhold, volum 53%
• Egenvekt 1,1 - 1,4 kg/ltr
• Anbefalt TFT 60 μm
• Teoretisk forbruk @ TFT 8,8 m²/ltr
• Tørr varmemotstand (alle farger) 200ºC
• Tørr varmemotstand RAL 3009 <300ºC
• Tørr varmemotstand RAL 9006 <250ºC
• VOC-verdi: < 400 g/ltr
• Farger: Normalt ca 80 farger på lager, Andre RAL eller NCS farger på bestilling
• Godkjent i hht Norsok M-501, System 1, Tørketid ved 20°C og 65% RH:
• Berøringstørr 20-30 min
• Overmaling Etter 90 min, anbefalt overmalingstid ca. 120 min, Nedsliping er ikke nødvendig før overmaling
• Fullt uttørket +/- 8-10 timer
• Brukstørr +/- 100 min
• Fullt herdet min. 3 dager
• Overmalbarhet Ingen begrensning

Stål: Fjern løst rust, rustflak, glødeskall og løs maling med skrape eller stålbørste til minimum ST 2 (ISO 8501-1: 1988). På større overflater anbefales blåserensing eller Ultra høytrykksrensing.
Galvanisert stål: Fjern fett og annen forurensing. Sinkavleiringer og salter fjernes med syre eller kalkblåsing.
Aluminium: Fjern fett og annen forurensing. Glatte flater bør mattes ned. På større overflater anbefales blåserensing med kalk.
Plast: Grundig rengjøring. Sett alltid en prøve med ”3 in 1” på den overflate som skal behandles. ”3 in 1” egnes meget godt for bruk på de fleste plastmaterialer som PVC, GRP(glassfiber armert polyester).
NB: Egner seg ikke på flater som Polyetylen, Plexiglass(akryler) og Polystyren. Fare for oppløsning, smelting.
Alle flater må være rengjort. Høytrykksvask, avfett med egnet løsemiddel hvis nødvendig.

Ønsker man å forkorte tørkeprosessen, alternativt bedre motstandskraften mot riper - kan Herdeakselerator for ”3 in 1” tilsettes. Lufttemperaturen må være over +15ºC ved påføring for at herdeakseleratoren skal ha sin virkning. Se eget produktdatablad.

Dersom man ønsker en noe høyere glans, kan man tilsette Power Coat Glanstilsetning for ”3 in 1”. En ¾ ltr boks pr. 5 ltr høyner glansen med ca. 20%. Glanstilsetningen gir en helt ubetydelig reduksjon i dekkevne, og en uvesentlig forlengelse av tørketiden.

MALINGEN MÅ RØRES GRUNDIG OM FØR BRUK!

METODE Pensel el. Rulle Luftforstøv-ningssprøyte Høytrykks-Sprøyte HVLP Airbrush
Maks. TFT (1 strøk)

Pensel 40-80µm

Rulle 40-60µm

50-125µm 50-125µm 50-125µm 50-125µm
Spesial- Tynner Power Coat Spesial-Tynner brukes for å regulere viskositeten og forsinke tørkeprosessen, noe som vil gi bedre finish ved påføring med pensel eller rulle
Kombi-Tynner Uten tynning 5 – 10% 3 – 5% 3 – 5% 15 %
Dysestørrelse - 1,4-3,5 mm 0,017 – 0,027" 1,6 – 3,5 -
Væsketrykk - 4 – 5 bar Min. 150 bar 5/1 bar 0,8-2 bar

Kombi-Tynner: Tynner for sprøyting og rengjøring.
Spesial-Tynner: Tynner med langsom fordampning for påføring med pensel eller rulle.
Rengjøring: Power Coat Kombi-Tynner. Ideell påføringstemperatur: +15°C - +25°C. Mulig påføringstemperatur er -10°C - +30°C. Relativ fuktighet må være under 85%.

Lagringstid er 24 måneder i uåpnet spann. Må lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys.

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som finnes på: www.ecoonline.no. Gå til "Søk sikkerhetsdatablad". Deklarasjonsnr.: "3 in 1": 85024

√ Forbehandling av sveiseskjøter og kanter
√ Forbehandling av tidligere malte overflater
√ Maling av behandlede overflater
√ Problemområder og mulige årsaker
√ Klimakontroll og kontroll av overflaten
√ Normative referanser – de viktigste
√ Legging av epoxygulv, Ubehandlede gulv
√ Legging av epoxygulv, Tidligere behandlede gulv
√ Beregning av forbruk
√ Duggpunkttabell - Maling på stål

< All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S’ kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgaver. Databladet kan endres uten forutgående varsel. >

Power Coat® Formelsamling

Farger merket med * er normalt lagerført som 5 liter (med forbehold) - ta kontakt ang. spray eller 3/4 liter.
(Oversikten sist oppdatert: 27.01.2017)
For ikke lagerførte farger er det normalt et minimumskvantum på 25 liter.
Se vår prisliste eller ta kontakt med en av våre avdelinger for mer informasjon.

RAL 1000     RAL 4001     RAL 7006  
RAL 1001     RAL 4002     RAL 7008  
RAL 1002     RAL 4003     RAL 7009  
RAL 1003*     RAL 4004     RAL 7010  
RAL 1004*     RAL 4005*     RAL 7011*  
RAL 1005     RAL 4006     RAL 7012*  
RAL 1006*     RAL 4007     RAL 7013  
RAL 1007*     RAL 4008     RAL 7015*  
RAL 1011     RAL 4009     RAL 7016*  
RAL 1012     RAL 5000     RAL 7021*  
RAL 1013*     RAL 5001*     RAL 7022  
RAL 1014*     RAL 5002*     RAL 7023*  
RAL 1015*     RAL 5003*     RAL 7024*  
RAL 1016*     RAL 5004     RAL 7026  
RAL 1017     RAL 5005*     RAL 7030*  
RAL 1018*     RAL 5007*     RAL 7031  
RAL 1019     RAL 5008     RAL 7032*  
RAL 1020     RAL 5009*     RAL 7033  
RAL 1021*     RAL 5010*     RAL 7034  
RAL 1023*     RAL 5011     RAL 7035*  
RAL 1024     RAL 5012*     RAL 7036*  
RAL 1027     RAL 5013*     RAL 7037*  
RAL 1028*     RAL 5014     RAL 7038*  
RAL 1032     RAL 5015*     RAL 7039  
RAL 1033     RAL 5017*     RAL 7040*  
RAL 1034     RAL 5018     RAL 7042  
RAL 2000*     RAL 5019     RAL 7043  
RAL 2001     RAL 5020     RAL 7044  
RAL 2002*     RAL 5021     RAL 7045  
RAL 2003     RAL 5022     RAL 7046*  
RAL 2004*     RAL 5024*     RAL 7047*  
RAL 2008     RAL 6000     RAL 8000  
RAL 2009*     RAL 6001*     RAL 8001  
RAL 2010     RAL 6002*     RAL 8002  
RAL 2011*     RAL 6003     RAL 8003  
RAL 2012     RAL 6004     RAL 8004  
RAL 3000*     RAL 6005*     RAL 8007  
RAL 3001     RAL 6006     RAL 8008  
RAL 3002*     RAL 6007     RAL 8011  
RAL 3003*     RAL 6008     RAL 8012  
RAL 3004     RAL 6009     RAL 8014  
RAL 3005     RAL 6010     RAL 8015  
RAL 3007     RAL 6011*     RAL 8016*  
RAL 3009*     RAL 6012     RAL 8017  
RAL 3011     RAL 6013     RAL 8019  
RAL 3012     RAL 6014*     RAL 8022  
RAL 3013     RAL 6015     RAL 8023  
RAL 3014     RAL 6016     RAL 8024  
RAL 3015     RAL 6017     RAL 8025  
RAL 3016     RAL 6018*     RAL 8028  
RAL 3017     RAL 6019     RAL 9001*  
RAL 3018     RAL 6020*     RAL 9002*  
RAL 3020*     RAL 6021     RAL 9003  
RAL 3022     RAL 6022     RAL 9004  
RAL 3027     RAL 6024     RAL 9005*  
RAL 3028*     RAL 6025     RAL 9006*  
RAL 3031     RAL 6026     RAL 9007*  
      RAL 6027     RAL 9010*  
      RAL 6028     RAL 9011*  
      RAL 6029*     RAL 9016*  
      RAL 6033*     RAL 9017  
      RAL 6037*     RAL 9018  

NB!
Alle farger i denne listen kan variere sterkt i forhold til korrekt RAL-farge.
Bruk alltid orginale RAL-fargekart som korrekt fargereferanse.

Sentralbord
Tlf: 22 21 51 00
Fax: 22 21 02 66
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.