Brannhemmende maling

Firetex FX5090

Firetex FX5090/block]

 • For bruk på innvendige stålkonstruksjoner
 • FX5090 har best egenskaper på lukkede og åpne profiler i R30 og R60

 • Høykvalitets vannbasert brannbeskyttelsessystem
 • Enkomponent

 • Gir en optimal motstand mot brann
 • Firetex FX5090 består av spesielle harpikser som er motstandsdyktige mot brann og flammer, kombinert med høyeffektive intumeserende (ekspanderende) pigmenter og fyllstoffer
 • Fri for TCEP
 • Typegodkjent iht EN13301-8 i brannmotstandsklasse R30 og R60

 • Tørrstoffinnhold, volum 69 % ± 3 % (ISO 3233:1998)
 • Egenvekt 1,4 kg/ltr
 • Farge Hvit
 • VOC 0,19 g/ltr beregnet i samsvar med EU-direktiv
 • Emballasje 20 ltr (28 kg)

Påføringsdata

 • Med høytrykkssprøyte 1970 µm våt, 1300 µm tørr*
 • Med pensel/rulle 454 µm våt, 300 µm tørr 

*Maksimal anbefalt toleranse er 1200 µm tørrfilm pr behandling med høytrykkssprøyte. Disse verdiene kan imidlertid variere med type av profil, klimaforhold og sprøyteutstyr. Første strøk bør maksimalt være 500 µm våtfilmtykkelse.

 • Forbruk og malingstykkelse

Se separate dimensjonstabeller fra SINTEF, eller kontakt J.S.Cock AS for beregninger

 • Tørketider
  • v/ 15°C: Støvtørr 3 timer, Overmaling 6 timer
  • v/ 23°C: Støvtørr 1 ½ time, Overmaling 4 timer
 • Fullt herdet Etter 2 dager
 • Tid mellom behandling Minimum 2 timer

Minimum påføringstemperatur +10 °C

Maksimum relativ fuktighet 80 %

Det må ikke påføres mer enn 2 behandlinger med høytrykkssprøyte eller 4 behandlinger med pensel/rulle innenfor en periode av 24 timer.

Overflaten på det som skal males med brannhemmende maling må være ren, tørr og fri for olje, fett eller andre forurensninger.

Overflaten på stålkonstruksjonen må være av kvalitet med minimum standard Sa 2½. En passende grunning må påføres umiddelbart på det preparerte stålet for å sikre en langtids rustbeskyttelse.

Det er viktig å huske at transportprimer ofte ikke er tilfredsstillende grunning. Anbefalt er 30 µm tørrfilm med Power Coat Nitrofest eller tilsvarende. FX5090 må ikke føres direkte på galvanisert stål eller grunningsmiddel som er rike på sink.

MALINGEN MÅ RØRES GRUNDIG OM FØR BRUK!

Firetex FX5090 må røres godt ut før påføring. Det er viktig å benytte røreverk, alternativt en saktegående drill, slik at luft ikke blandes inn i malingen.

Temperatur og klima er viktig for resultatet. Sørg for at lokalet og stålet er varmet opp til minimum +10°C og helst ca. +20 °C. Malingen må også ha minst samme temperatur som det er i lokalet.

Ved lave temperaturer ned mot +10 °C er det viktig at første behandling med brannhemmende maling er med mindre våtfilmstykkelse. Spesielt første strøket bør være under 500 µm våtfilm. Andre behandling kan ofte påføres litt tykkere.

Firetex FX5090 må påføres under tørre innendørs forhold, og må ikke utsettes for kondens eller høy fuktighet under eller etter påføringen.

Ved ideelle forhold (stabil temperatur ca. +20 °C i luft, på stål og i malingen kombinert med lav luftfuktighet) kan Firetex FX5090 påføres tykkere, opptil 1970 µm våtfilm. Lave temperaturer forsinker tørkeprosessen vesentlig, og man bør vente til malingen er helt tørr før neste strøket påføres. Under dårlige forhold innebærer dette minst et døgns tørketid. Ved ideelle forhold kan neste behandling påføres etter kun 4 timer. Hvis underliggende behandling ikke er tørr, kan dette medføre sprekkdannelser.

Måling av filmtykkelse:

Alle angitte tørrfilmtykkelser er å anse som gjennomsnittsverdier. Følgende målemetode anbefales på alle typer I-profiler:

Steg – 2 målinger pr. lengdemeter

Flens (over, under, innside og utside) – 1 måling pr. lengdemeter

Høy tørrfilmtykkelse og/eller lav temperatur vil forlenge tørketiden og endre tidspunktet for når måling av tørrfilm kan finne sted.

I likhet med andre vannbaserte malinger tørker Firetex FX5090 langsommere under fuktige forhold. Manglende ventilasjon forsinker også tørkeprosessen. I disse tilfeller anbefales en eller annen metode for luftsirkulasjon for å fremskynde tørkingen. Det anbefales en lufthastighet på 2 m/sek. 

Tynning: Helst ikke. Maks. 5 % vann.

NB: Eventuell fortynning vil endre sigetoleransen til Firetex FX5090.

Bruk vann til rengjøring.

Høytrykkssprøyting:

Slange: 3,8" – Dyse: 0,017" – 0,021" avhengig av behov – Sprøytetrykk: ca. 200 bar uten varmeslange, ved bruk av varmeslange ca. 120 bar.

Denne informasjonen er kun gitt som veiledning. Optimalt sprøyteresultat kan i noen tilfeller oppnås ved endringer i ovennevnte data. Generelt bør en arbeide med lavest mulig sprøytetrykk, som samtidig gir et tilfredsstillende sprøytebilde.

Ved påføring av dette produktet er det en stor fordel å benytte seg av en varmeslange. En temperatur på rundt +40 °C på malingen vil gjøre produktet mye lettere å sprøyte.

Det anbefales høytrykkssprøyte med god kapasitet, minimum Graco Mark V eller tilsvarende. Pistol og pumpefilter skal normalt være fjernet, men noen bytter til ett grovmasket filter, som gir ett bedre resultat.

Hvis det kan garanteres at påføring og påfølgende bruksområde vil være i tørt inneklima (C1-omgivelser ISO 12944-2:1998) er det ikke nødvendig med toppstrøk. For alle andre tilfeller må toppstrøk påføres. Kontakt leverandøren for informasjon.

Power Coat "3 in 1" kan brukes på innendørs områder hvor gjentatt vannsøl kan oppstå. Vannets temperatur må ikke overstige +60 °C. Tåler ikke vedvarende vannansamlinger.

Lagringstid er 6 måneder fra produksjonsdato. Tåler ikke frost.

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som finnes på: www.ecoonline.no.
Deklarasjonsnr.: 

I motsetning til mange andre vannbaserte brannhemmende malinger inneholder Firetex FX5090 ikke TCEP (tris-kloretylfosfat). TCEP er en kategori i3-karsinogen som vil klassifisere produkter som skadelige. Siden Firetex FX5090 er uten TCEP er det ikke klassifisert som skadelig av "Chemicals (Hazard) Information and Packaging for Supply Regulations 2002".

   √ Forbehandling av sveiseskjøter og kanter
 √ Forbehandling av tidligere malte overflater
 √ Maling av behandlede overflater
 √ Problemområder og mulige årsaker
 √ Klimakontroll og kontroll av overflaten
 √ Normative referanser – de viktigste
 √ Legging av epoxygulv, Ubehandlede gulv
 √ Legging av epoxygulv, Tidligere behandlede gulv
 √ Beregning av forbruk
 √ Duggpunkttabell - Maling på stål 

< All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S’ kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgaver. Databladet kan endres uten forutgående varsel. >

Sentralbord
Tlf: 22 21 51 00
Fax: 22 21 02 66
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.